Αρχείο για Σεπτεμβρίου 9, 2014

Η ελληνική ΑΟΖ αγγίζει και την Αυστραλία

Posted: Σεπτεμβρίου 9, 2014 by Κάτσιος Δημήτρης in Νίκος Λυγερός

Του Νίκου Λυγερού

Η Αυστραλία είναι γνωστή στον ενεργειακό τομέα και ειδικά στους υδρογονάνθρακες γι’ αυτό το λόγο βρίσκεται στις κορυφαίες χώρες σε αυτές τις δραστηριότητες. Η Αυστραλία γνωρίζει τοπικά το ελληνικό στοιχείο με 600.000 διαφορετικούς τρόπους και αυτό έχει συμβάλει ουσιαστικά στις σχέσεις με την Ελλάδα. Η Αυστραλία κάνει μια ισχυρή χρήση του ελληνικού εμπορικού στόλου αφού αυτός μεταφέρει τα μισά προϊόντα της στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών. Επίσης αυστραλιανή εταιρεία πετρελαϊκή είναι υποψήφια στα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ. Έτσι με αυτόν τον τρόπο το άνοιγμα της Ελλάδας μέσω των 20 θαλάσσιων οικοπέδων στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης, που βρίσκονται στην ελληνική ΑΟΖ, ήταν αναμενόμενο να ενδιαφέρουν και την Αυστραλία. Υπάρχει βέβαια και επιστημονικός λόγος, αφού η Βόρεια Αυστραλία και η Ανατολική Μεσόγειος έχουν κοινά σημεία σε γεωλογικό επίπεδο λόγω σύγκλισης τεκτονικών πλακών. Κατά συνέπεια οι ειδικοί των υδρογονανθράκων γνωρίζουν και τη θεωρητική αξία των κοιτασμάτων στη μεσογειακή περιοχή. Όλα αυτά τα δεδομένα συμβάλλουν για να υποστηρίξουν ενεργά και την έναρξη του διαγωνισμού για την αδειοδότηση των θαλάσσιων οικοπέδων της Ελλάδας. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Έλληνες της Αυστραλίας μπορούν να αποτελέσουν έναν ενισχυμένο συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών, αφού πρόκειται για ένα παίγνιο μη μηδενικού αθροίσματος, όπως λέμε στη θεωρία παιγνίων, μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν στρατηγικές συμπεριφορές που οδηγούν σε στρατηγικό μείγμα ωφέλιμο από τις δύο πλευρές. Η νέα σκακιέρα που αποτελεί η ελληνική ΑΟΖ με την κυπριακή ΑΟΖ επιτρέπει στην Αυστραλία να παίξει ένα σημαντικό ρόλο αν όλες αυτές οι χώρες αντιληφθούν το κοινό τους όφελος και σε αυτόν τον τομέα. Επίσης οι Έλληνες της Αυστραλίας που ανήκουν στο παραγωγικό δυναμικό της μπορούν να ενημερώσουν τις δύο χώρες για τις ικανότητες της καθεμιάς. Δημιουργείται ένα συμμαχικό πλαίσιο που μπορεί να μετατραπεί σε κοινό πεδίο δράσης όπου η θάλασσα, δηλαδή το απέραντο γαλάζιο, το φυσικό αέριο, δηλαδή το LNG και ο εμπορικός στόλος είναι ισχυρά κομμάτια έτοιμα για δράση. Έτσι μπορούμε να προετοιμάσουμε ένα κοινό μέλλον μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles.php?n=16791&l=gr

Του Νίκου Λυγερού

Η συμβολή των μαθηματικών υπερδομών δεν περιορίζεται στα μαθηματικά, όπως θα ήταν αναμενόμενο από τον καθένα. Στην πραγματικότητα ακολουθούν το νοητικό σχήμα της στρατηγικής των ομάδων του Gabis. Έτσι βλέπουμε ότι οι εφαρμογές τους πληθαίνουν στους τομείς της φυσικής και της χημείας αλλά και της βιολογίας. Ένας από τους βασικούς λόγους αυτής της ικανότητας δεν είναι απλώς η προσαρμοστικότητα των μοντέλων τους, αλλά η πλαστικότητα της δομής τους, που διαχειρίζεται φυσιολογικά, με ορθολογικό τρόπο, τα χαρακτηριστικά της πολυπλοκότητας που απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των γεγονότων, όπου η μονοσήμαντη πράξη δεν επαρκεί πια για να κωδικοποιήσει τα δεδομένα αυτών των τομέων. Επίσης η ικανότητα των υπερδομών να παράγουν νέες υπερδομές είναι πραγματικά εντυπωσιακή, αφού λειτουργεί το νοητικό σχήμα της γενίκευσης μέσω της κληρονομικότητας. Οι υπερδομές δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις υποδομές και τις δομές, δίχως να εκφυλίζουν αυτές τις έννοιες, αφού τις εμπλουτίζουν πρακτικά και αποτελεσματικά. Ακόμα κι αν είμαστε στην αρχή της αξιοποίησης αυτού του τομέα είναι προβλέψιμο ότι θα λειτουργήσουν όλο και πιο συχνά σε διάφορα πεδία, όπου η πολυπλοκότητα παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη των πραγμάτων. Με τον φορμαλισμό των υπερδομών έχουμε να δώσουμε ανοιχτές δομές, που υποστηρίζουν πιο βαθιές νοητικές προσεγγίσεις, όπως είναι και το θέμα της διακλάδωσης, αφού δε μιλούμε πια για πιθανότητες, αλλά για υπάρξεις που λειτουργούν ανεξάρτητα και παράλληλα μ’ ένα τρόπο συλλογικό όσον αφορά στη θεωρία ομάδων.

Πηγή: http://www.lygeros.org/articles.php?n=15616&l=gr